Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng