Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng