Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La