Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La