Sân bóng đá mini ở quận Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La