Sân bóng đá mini ở Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Sân bóng Lộc Hưng