Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Sân bóng Lộc Hưng

Huyện Trảng Bàng