Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh