Sân bóng đá mini ở Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình