Sân bóng đá mini ở quận Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình