Sân bóng đá mini ở quận Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên