Sân bóng đá mini ở Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên