Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Sân bóng đá Phương Nam

Thị xã Phổ Yên

Trung tâm dịch vụ bóng đá. Với quy mô 2 sân có nhân tạo hiện đại nhất hiện nay, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đủ điều tổ chức các giải...

Km19, Xóm Giếng, Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên

Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên