Sân bóng đá mini ở quận Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên