Sân bóng đá mini ở Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên