Sân bóng đá mini ở quận Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa