Sân bóng đá mini ở quận Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh