Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang