Sân bóng đá mini ở quận Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang