Sân bóng đá mini ở quận Tp Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang