Sân bóng đá mini ở Tp Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang