Sân bóng đá mini ở quận Quận Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long