Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long