Sân bóng đá mini ở Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long