Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc