Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc