Sân bóng đá mini ở Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Sân bóng Sanji

Mượn bóng miễn phí Nước uống 50k/ Thùng. Quý khách vui lòng hủy sân trước 4 tiếng. Sau 4 tiếng báo hủy sân chịu 50% tiền sân.

Khu đô thị Nam Đầm Vạc, Tp Vĩnh Yên

Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc