Sân bóng đá mini ở quận Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc