Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái