Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái