Sân bóng đá mini ở quận Huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ