Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thới Lai, Tp Cần Thơ