Sân bóng đá mini ở quận Huyện Vĩnh Thạnh, Tp Cần Thơ