Sân bóng đá mini ở quận Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ