Danh sách tất cả sân bóng tại thành phố Tp Đà Nẵng

Sân Bóng Chuyên Việt

Sân bóng đá Chuyên Việt là một trong những sân bóng đá mini chất lượng tốt nhất tại Đà Nẵng, cùng với độ rộng sân, lề sân, cũng như lưới...

Trung Tâm TDTT Quốc Phòng 3, 98 Tiểu La, Quận Hải Châu

Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Sân Bóng Duy Tân

Sân bóng Duy Tân Đà Nẵng nằm tại trên đường Duy Tân, phía trong Quân Khu 5. Sân Duy Tân nằm sát với Sân bóng Chuyên Việt.

07 Duy Tân, Quận Hải Châu

Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Sân Bóng Tuấn Nhàn

Sân bóng đá Tuấn Nhàn là một trong những sân bóng đá mini chất lượng tốt nhất tại Đà Nẵng, cùng với độ rộng sân, lề sân, cũng như lưới...

Nguyễn Văn Tạo, Quận Cẩm Lệ

Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng