Sân bóng đá mini ở Huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội

Sân HTT (Bách Nghệ)

Sân bóng nằm trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội (HTT) Đối điện trường THPT Tân Lập

252 Hạ Hội, Tân Lập, Huyện Đan Phượng

Huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội