Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

Sân bóng đá Thành Đô

Khu liên hợp thể thao Thành Đô, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

Đã duyệt