Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội

Sân bóng đá Lạc Thị Ngọc Hồi

Thôn Lạc Thị, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng đá Huỳnh Cung Thanh Trì

Xã Tam Hiệp, Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng đá FBK 810

Khu tập thể FBK 810, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng đá Cấp 2 Thanh Liệt

Đường Thanh Liệt, Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân Bóng Yên Xá

Làng Yên Xá, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội

Đã duyệt