Sân bóng đá mini ở Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội

Sân bóng Mỏ - Địa Chất

6 sân bóng 7 người. Vừa hoàn thành xây dựng. Đẹp mê li

Đại học Mỏ, Quận Bắc Từ Liêm

Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội