Sân bóng đá mini ở quận Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội

Sân bóng ĐH y tế công cộng

Quận Bắc Từ Liêm
Sân bóng Mỏ - Địa Chất

Quận Bắc Từ Liêm

6 sân bóng 7 người. Vừa hoàn thành xây dựng. Đẹp mê li

Đại học Mỏ, Quận Bắc Từ Liêm

Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội