Sân bóng đá mini ở quận Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Sân Bóng ABC Đông Đô 2

Quận Cầu Giấy
Sân bóng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Quận Cầu Giấy
Sân bóng đá Trường Amsterdam

Quận Cầu Giấy
Sân bóng đá ĐH sư phạm Hà Nội

Quận Cầu Giấy
Sân bóng đá Cỏ Nhân Tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền

Quận Cầu Giấy
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Wembley Nam Trung Yên

Quận Cầu Giấy
Sân Bóng Đá Cỏ nhân tạo Viglacera

Quận Cầu Giấy
Sân bóng cỏ nhân tạo Yên Hòa II

Quận Cầu Giấy
Sân Bóng Đá Cỏ Nhân Tạo Duy Tân Hà Nội

Quận Cầu Giấy