Sân bóng đá mini ở quận Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Xuân La - Tây Hồ

Quận Tây Hồ
Sân bóng cỏ nhân tạo Trường Chu Văn An

Quận Tây Hồ
Sân bóng đá Bầu Trời Xanh Công viên nước Hồ Tay

Quận Tây Hồ