Sân bóng đá mini ở quận Huyện An Dương, Tp Hải Phòng