Sân bóng đá mini ở quận Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Sân Bốn Xã - Lê Văn Quới

Quận Bình Tân

Từ ngã sáu BỐN XÃ đi thêm 800m, qua Bách Hóa Xanh 220, YaMe, rẽ phải tại Ngân hàng SCB.

10/12 Đường số 10 - Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Sân Bóng Quốc Cường

Quận Bình Tân
Khu liên hiệp thể thao Vườn Nhà

Quận Bình Tân
Sân Bóng Gia Phú

Quận Bình Tân