Sân bóng đá mini ở Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Năm Nhỏ

Sân bóng nằm đối diện Đại học thể dục, thể thao TP HCM. Trong khu Nhà hàng Năm nhỏ.

Linh Trung, Quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Đại học TDTT HCM

Là sân 11 người, chuyên dùng để đào tạo và huấn luyện. Để đặt sân thường phải làm hợp đồng.

Linh Trung, Quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Mười Thọ

Sân bóng ở trong hẻm phía sau Trường Đại học Công nghệ thông tin, khu làng đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ chủ sân: Chị Hà

20/83 QL1A, khu phố 6, Linh Trung, Quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Đại học quốc gia TP. HCM

Sân đang xây dựng. Dự kiến bắt đầu hoạt động trong tháng 6/2018

Linh Trung, Quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

SÂN BÓNG NHÀ THIẾU NHI THỦ ĐỨC

Sân bóng mini Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức