Sân hồ bơi Nguyễn Tri Phương

2 người theo dõi

Địa chỉ

27 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Hình ảnh