sân Nam Anh

Hoàng Minh Giám, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 22:00

Báo lỗi

  Dành cho chủ sân

Đăng ký nhận thông báo khi có sân trống
Bảng giá
 
Sân 7 người
CN, T2, T3, T4, T5, T6, T7 06:00 - 22:00: 300.000 VNĐ/giờ

Cần đặt cọc.

Tốn phí mượn bóng.

Tốn phí nước uống.

Sân này chưa có đánh giá nào