Sân Nguyễn Thị Định

Trường Năng Khiếu Nguyễn Thị Định, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá

Mức giá: 120k/giờ 250k/giờ

Cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.