Sân bóng đá mini Dốc Sỏi

Dốc Sỏi, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Chọn ngày đặt


Khoảng giờ còn sân trống

 • Sân 5

  05:00 - 23:00

  Đặt nhanh:
 • Sân 7

  05:00 - 23:00

  Đặt nhanh:
Bạn muốn chọn giờ khác?
Đặt sân

Tiện ích

 • Không cần đặt cọc
 • Bóng dùng miễn phí.
 • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Dốc Sỏi được QISC (www.qisc.com.vn) đầu tư từ năm 2014 với 03 sân bóng mini 5 người và 1 sân bóng 7 người.

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Giá thuê sân theo giờ

Sân 5 người 17:00 - 23:00 : 180.000 VNĐ/h
05:00 - 17:00 : 120.000 VNĐ/h
Sân 7 người 05:00 - 17:00 : 220.000 VNĐ/h
17:00 - 23:00 : 430.000 VNĐ/h
Sân 5 người 17:00 - 23:00 : 180.000 VNĐ/h
05:00 - 17:00 : 120.000 VNĐ/h
Sân 7 người 05:00 - 17:00 : 220.000 VNĐ/h
17:00 - 23:00 : 430.000 VNĐ/h
Sân 5 người 17:00 - 23:00 : 180.000 VNĐ/h
05:00 - 17:00 : 120.000 VNĐ/h
Sân 7 người 05:00 - 17:00 : 220.000 VNĐ/h
17:00 - 23:00 : 430.000 VNĐ/h
Sân 5 người 17:00 - 23:00 : 180.000 VNĐ/h
05:00 - 17:00 : 120.000 VNĐ/h
Sân 7 người 05:00 - 17:00 : 220.000 VNĐ/h
17:00 - 23:00 : 430.000 VNĐ/h
Sân 5 người 17:00 - 23:00 : 180.000 VNĐ/h
05:00 - 17:00 : 120.000 VNĐ/h
Sân 7 người 05:00 - 17:00 : 220.000 VNĐ/h
17:00 - 23:00 : 430.000 VNĐ/h
Sân 5 người 05:00 - 17:00 : 120.000 VNĐ/h
17:00 - 23:00 : 180.000 VNĐ/h
Sân 7 người 05:00 - 17:00 : 220.000 VNĐ/h
17:00 - 23:00 : 480.000 VNĐ/h
Sân 5 người
Sân 7 người

Liên hệ

0 người theo dõi địa điểm này

Các sân bóng tại Huyện Bình Sơn

Sân bóng đá mini Dốc Sỏi

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Dốc Sỏi được ...

Dốc Sỏi, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn

Khu Liên Hợp Thể Thao Dung Quất

Vức 1 xã Bình Thuận, Bình Sơn,Quảng Ngãi, Huyện Bình Sơn