Sân bóng đá mini Dốc Sỏi

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Dốc Sỏi được QISC (www.qisc.com.vn) đầu tư từ năm 2014 với 03 sân bóng mini 5 người và 1 sân bóng 7 người.

0 người theo dõi

Địa chỉ

Dốc Sỏi, Xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Hình ảnh