Sân bóng Lan Anh

Số 70 đường TTN 02, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:30 - 23:30

Báo lỗi

Bảng giá
Sân 5 người
T2, T3, T4, T5, T6 06:30 - 08:30: 120 k/giờ
08:30 - 15:30: 100 k/giờ
15:30 - 17:30: 160 k/giờ
17:30 - 21:30: 220 k/giờ
21:30 - 23:30: 200 k/giờ
CN, T7 06:30 - 08:30: 160 k/giờ
08:30 - 15:30: 100 k/giờ
15:30 - 17:30: 180 k/giờ
17:30 - 21:30: 230 k/giờ
21:30 - 23:30: 200 k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.