Sân Futsal Ngoài Trời Quận 6

số 0 đường số 10 phường 11, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá
Sân 7 người
T2, T3, T4, T5, T6 06:00 - 17:00: 230.000 VNĐ/giờ
17:00 - 21:00: 350.000 VNĐ/giờ
21:00 - 23:00: 250.000 VNĐ/giờ
23:00 - 24:00: 230.000 VNĐ/giờ
CN, T7 06:00 - 17:00: 250.000 VNĐ/giờ
17:00 - 21:00: 350.000 VNĐ/giờ
21:00 - 23:00: 250.000 VNĐ/giờ
23:00 - 24:00: 230.000 VNĐ/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.

Sân này chưa có đánh giá nào