Thanh Phú

Khóm 1 , Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

0 đánh giá

Báo lỗi

Chọn ngày đặt


Khoảng giờ còn sân trống

  • Sân 5

    06:00 - 24:00

Bạn muốn chọn giờ khác?
Đặt sân

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí.
  • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Giá thuê sân theo giờ

Sân 5 người 06:00 - 12:00 : 1.000.000 VNĐ/h
12:00 - 24:00 : 5.000.000 VNĐ/h
Sân 5 người 06:00 - 12:00 : 1.000.000 VNĐ/h
12:00 - 24:00 : 5.000.000 VNĐ/h
Sân 5 người 06:00 - 12:00 : 1.000.000 VNĐ/h
12:00 - 24:00 : 5.000.000 VNĐ/h
Sân 5 người 06:00 - 12:00 : 1.000.000 VNĐ/h
12:00 - 24:00 : 5.000.000 VNĐ/h
Sân 5 người 06:00 - 12:00 : 1.000.000 VNĐ/h
12:00 - 24:00 : 5.000.000 VNĐ/h
Sân 5 người 06:00 - 12:00 : 1.000.000 VNĐ/h
12:00 - 24:00 : 5.000.000 VNĐ/h
Sân 5 người

Liên hệ

0 người theo dõi địa điểm này

Các sân bóng tại Huyện Tháp Mười

Thanh Phú

Khóm 1 , Huyện Tháp Mười