Thanh Phú

Khóm 1 , Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Chọn ngày đặt


Sân còn trống vào các khoảng thời gian sau

  • Sân 5

    06:00 - 24:00

Bạn muốn đặt giờ khác?
Đặt sân

Mô tả - Thông tin kèm theo

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí
  • Nước uống miễn phí

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Huyện Tháp Mười

Thanh Phú

Khóm 1 , Huyện Tháp Mười