Toàn Tâm

Tổ 10 Phường Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

0 đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Tiện ích

  • Không cần đặt cọc
  • Bóng dùng miễn phí.
  • Nước uống miễn phí.

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Giá thuê sân theo giờ

Sân 7 người 06:00 - 18:00 : 200.000 VNĐ/h
18:00 - 24:00 : 250.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 18:00 : 200.000 VNĐ/h
18:00 - 24:00 : 250.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 18:00 : 200.000 VNĐ/h
18:00 - 24:00 : 250.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 18:00 : 200.000 VNĐ/h
18:00 - 24:00 : 250.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 18:00 : 200.000 VNĐ/h
18:00 - 24:00 : 250.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 18:00 : 200.000 VNĐ/h
18:00 - 24:00 : 250.000 VNĐ/h
Sân 7 người 06:00 - 18:00 : 200.000 VNĐ/h
18:00 - 24:00 : 250.000 VNĐ/h

Các sân bóng tại Huyện Đồng Hỷ

Toàn Tâm

Huyện Đồng Hỷ

Tổ 10 Phường Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ