TT bóng đá Trưng Vương

560 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 05:30 - 21:30

Báo lỗi

Bảng giá

5 sân 5 người.

1 sân 7 người.

Mức giá: 70k/giờ 370k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.

Sân này chưa có đánh giá nào