PHAN FC, trình độ TBY, cần đi khách 20h30 thứ 3 ngày 09/03, khu vực sân đầm hồng,pkkq. Đội chủ nhà nào chưa có đối liên hệ em Tú- 0986094963. Đội cam kết chơi đẹp, không CTM, nếu khó quá xin bắt tay nghỉ trận luôn.

Chủ Nhật, 07-03-2021