Bài viết

đậuxuânhậu@sporta.vn

Khung 18h 30, 19h tối nay 15/03 cần 1 đối khu vực cầu giấy, hoàng minh giám, ngã tư sở.
Gấp ạ, vỡ đối, sân quá xa. Đội yếu, đá giao lưu 0332531295